Posts

Showing posts from 2009

Lättrörlig kravhantering med Wiki

A domain expert shares his views on requirements

Guest Lecture @ Uppsala University

An inspiring talk on obsession

Agile contracts and collaboration

Om tomatklockor och värdet av ett (J)fokus