2012-03-26

Utbildning för, och om, Scrum Masters

Jag har kört certifierande utbildning för Scrum Masters sedan 2006, och det bästa sättet jag kan sammanfatta det hela på är att ingen gång är den andra lik! Visst är kunskaps- och erfarenhetsnivån generellt betydligt högre idag än för några år sedan, och möjligheten att lära av andra deltagare under två dagar är stor. Men varje utbildningstillfälle har sina egna favoritämnen eller knäckfrågor som engagerar gruppen. Senast pratade vi mycket om hur verksamheten på bästa sätt kan stödja Scrum Master i sin roll, som är både svår och underskattad.

När jag började köra utbildningen låg fokus mycket på verktyg. Det var övningar i planeringspoker och att förhandla med fiktiva produktägare. Visst var det nyttigt, men idag är de flesta överens om att fokus behöver ligga främst på hur rollen Scrum Master faktiskt fungerar, och att ge hjälp till dig som undrar hur just ditt ledarskap kan fungera bäst i rollen. Därför drivs vår utbildning idag av praktiska case, framställda både av kursledaren (mig) och av hugade deltagare. Historier berättas, och analyseras ur olika perspektiv - från teammedlemmar till chefer och verksamhet - och Scrum Master själv.

Därför fungerar utbildningen bra inte bara för blivande och erfarna Scrum Masters, utan även för dig som arbetar med att leda, utveckla, eller samarbeta med Scrum Masters i ditt arbete - som linjechef, projektledare, personalchef, eller någon annan som vill utveckla en bättre förståelse för rollen, dess förväntningar, ansvar och befogenheter.

Mer information om utbildningen finns på mitt företag: Levla AB

2012-03-01

On the Fractal Nature of Agile and Lean Product Development Part 1

This will be a series of blog posts summarizing the keynote speech I gave at LPPDE Europe 2011. We will begin gently by explaining the concept of "fractals".


I learned about fractals, specifically Mandelbrot fractals for the first time from a wonderful article in Scientific American back in 1985. As a student, it was mesmerizing to watch the impossibly intricate images appear on the screen (pixel by pixel, at a painfully slow rate, as it were back then) and a great way to appreciate the beauty of mathematics (and bring some balance to the not-so-beautiful drudgery of integral calculus in class)

Much later in life, it dawned on me that some properties of fractals indeed apply to how I work with organizations when it comes to leading lean and agile transformations. When preparing the notes for my speech, I started to wonder, just for fun, how many of the fractal properties I could use to carry the topic - how lean and agile fits together? As it turns out, quite a few (although I had to stretch it somewhat, but I hope you will bear with me)