2009-05-20

A domain expert shares his views on requirements


Ableton is a German company that has created one of the first virtual studios that blur the distinction between a music instrument and a recording studio, Ableton Live.

It's a software product that challenges the notion of "traditional" music recording, and as an avid user, I can vouch for the inspiration that comes from being able to create a performance out of a recording, and vice versa, without boundaries.

In this article, Robert Henke, musician and one of the founders of Ableton gives a small glimpse of his view on requirements specification as a domain expert, together with the software developers, and how it should capture both innovation and customer needs. And yes, most of it is readable even if you're not a music geek, like me :-)

"Specification is a huge area, ranging from tiny little but important details to big general questions. Specification is the most exciting, most annoying, most rewarding and most frustrating job in the software world."

2009-05-03

Insikter från spelindustrin


Jag har förmånen att arbeta med spelindustrin då och då, och det är alltid lika inspirerande. Nätbaserade spel som driftas på egna eller partners sajter utvecklas ofta i hög grad iterativt, med täta driftsättningar av nya funktioner till användarna, medan PC- och konsollspel har mer traditionella inslag, där projekten sträcker sig över något år, med en tydlig leverans i slutet och varierande grader av hierarki beroende på inblandning från filmindustrin.

Det som är utmärkande i dessa företag är att man har ganska få dåliga ovanor som "sitter i väggarna" och är förhållandevis öppna för att både lära sig beprövade praxis som att pröva nya grepp, och detta kan man låta sig inspireras av, vare sig man är intresserad av industrin som sådan eller ej - det är i övrigt stora likheter mellan de utmaningar som finns här som i andra produktutvecklande företag. 

Inom spelindustrin är Shigeru Miyamoto en förgrundsfigur, som har skapat spel och figurer som blivit välkända för många och bidragit till Nintendos starka varumärke.

I sin keynote på GDC 2009 berättade Nintendos VD Satoru Iwata lite om de arbetssätt Miyamoto använt för sin framgång. Här finns en kort sammanfattning av hela föredraget, men detta är några saker jag tyckte var intressanta:
  • Man har konstaterat att fokus på deadlines framför kvalitet leder till en negativ utveckling för företaget på längre sikt (Iwata kallar det torrt för "Death Spiral"). 
  • Förtroendet finns från ledningen att utvecklingsteam kommer att färdigställa säljande produkter.
  • Det är viktigt att hålla flera koncept öppna en bit in i utvecklingen och låta utvecklingsteam pröva olika idéer och vägar till målet
  • Små team som prövar sig fram är effektiva jämfört med större team
  • Idéer kasseras inte, utan sparas för framtida utvärdering även om de inte kommer med i just den produkt som utvecklas för tillfället
  • Produkten under utveckling testas ofta av kunder och representanter. Man kan hantera såväl att visa upp (och kritisera) ofärdiga koncept som de kursändringar kritiken kan innebära