Produktägare i Scrum

I takt med att intresset för lättrörliga arbetssätt med inslag av såväl Lean, Scrum som XP ökar, märker jag också ett ökat intresse och nyfikenhet från affärssidan i många verksamheter. Förståelsen för att dessa synsätt och tekniker kan tillämpas i organisationen i stort ökar, och sträcker sig idag bortom utvecklingsavdelningen. Detta ser jag som positivt, eftersom jag anser att det är en konkurrensfördel att ha ett tätt samarbete mellan marknads- och utvecklingssidan i verksamheten.

I arbetet med att sprida kunskapen ytterligare har jag i samarbete med Mike Cohn tagit fram en utbildning för verksamhets- och produktledare som heter Certifierad Produktägare i Scrum. Den är två dagar, och ger konkreta verktyg och rutiner för att använda Lean och Scrum i verksamhets- och affärsutveckling. Nästa kurstillfälle är redan nu på måndag den 20/4, och det finns fortfarande några platser kvar. 

Comments