Lundgrens Lag / Lundgren's Law

"Varje nytt sätt att bedriva produktutveckling på, som har potential att vara mycket bättre än de befintliga, kommer över tiden att perverteras till en variant på vattenfallsutveckling.

Sedan kommer den att avskrivas med ett 'vad var det vi sade, det fungerade ju inte' "

Jag hoppas innerligt att jag har fel. Men nu har jag sett det här hända lite väl många gånger.

---

"Every new way of developing products, that has potential of being a substantial improvement over the current ways, will eventually be corrupted into a form of waterfall process, at which point it will be dismissed with the conclusion 'we knew that it wouldn't be any better all along'"

I sincerely wish this would not happen. But I have seen it too many times already.

Comments