Produktägaren och Scrum

Lättrörliga processramverk som Scrum sätter affärsvärdet i förarsätet, vilket leder till att produktledningen förväntas styra utvecklingen. Detta ställer onekligen krav på marknadssidan att såväl förstå utmaningar och kostnader involverade med utveckling av mjukvara, men också prioritera och leda arbetet. I takt med att dessa arbetssätt prövas, börjar nu affärssidan intressera sig (eller 'drabbas' som någon uttryckte det) och tankesätten börjar genomsyra även denna del av organisationen i många verksamheter. Viktigt, eftersom det i min mening är en förutsättning för att verkligen kunna komma framåt. Jag träffade själv ett 50-tal produktägare i samband med ett evenemang tidigare i veckan, och gladdes åt den entusiasm inför att testa nya vägar som fanns. Dock förbryllades jag också över historien en produktägare berättade för mig, nämligen att hennes Scrum Master förbjudit henne att delta i olika möten och att vara nära teamet. Detta påminner mig om hur viktigt det är att vara tydlig, när man förklarar saker. Självklart ska en produktägare vara nära sitt team, det är inte möjligt att kunna leda utvecklingsarbetet annars! Däremot måste denne följa spelreglerna, och inte agera som en störande kraft mot teamet heller. För att balansera detta använder lättrörliga ramverk ofta en coach som i Scrum kallas för Scrum Master. Det ligger i dennes ansvar att se till att kommunikationen mellan utvecklingsteam och produktägare fungerar på ett bra sätt, och att stänga ute produktägaren känns inte som den bästa vägen framåt.

Comments