2009-01-24

Fokus på utvecklingspraxis

Att ha ett formellt sätt att uttrycka sig, som kan användas av såväl domänexperter, produktchefer och systemutvecklare låter kanske som en utopi? Domändriven Design kan vara en lösning på denna gordiska knut, och en av flera utvecklingspraxis som strävar till att minska klyftan mellan produktledning och -utveckling.

Patrik Fredriksson och Peter Backlund kan förklara det där mycket bättre än mig, och det gör de bland annat på JFokus i nästa vecka. Se där, nu fick ni ännu ett tips, kära läsare!

No comments: